Hem

PrincipFörklaringen

Bli Medlem

Avgifter

Länkar

Länkar

Medlemsavgifer fr.o.m. Juli 1998

P.g.a. a-kassans höjning 1 April med 10 kr tvingas vi nu följa efter och dessa avgifter gäller fr.o.m. Juli månad. Vänligen kontrollera att du som medlem betalar korrekt avgift!

Nivå
E
Da
Db
C
Ba
Bb
Aa
Ab
Ac
Ad
Ae
Inkomst
Pensionärer (frivilligt)..........................
Inkomst saknas, ej medl. i SAAK.......
Inkomst saknas, medl. i SAAK...........
Bruttoinkomst max 4950 kr/mån.........
Bruttoinkomst 4951-7425 kr/mån.......
Bruttoinkomst 7426-9900 kr/mån.......
Bruttoinkomst 9901-12375 kr/mån......
Bruttoinkomst 12376-14850 kr/mån....
Bruttoinkomst 14851-19800 kr/mån....
Bruttoinkomst 19801-24750 kr/mån....
Bruttoinkomst 24751 kr/mån el. mer....
Månadsavgift
30 kr
35 kr
115 kr
130 kr
170 kr
190 kr
270 kr
290 kr
310 kr
330 kr
350 kr