PrincipFörklaringen

Bli Medlem

Avgifter

Länkar

Länkar

Här är en del information till dig som funderar på att organisera dig fackligt eller gå över från en annan fackförening

Du har rätt att byta organisation!

Självklart har du rätt att gå ur en facklig organisation för att gå in i en annan eller vara oorganiserad. Den rätten finns reglerad i Medbestämmandelagen.
En del förbund har i sina stadgar bestämt att utträde får ske efter en viss uppsägningstid, vanligtvis tre eller sex månader. Finns inget sådanl stadgat gäller en maximal uppsägningstid av tre månader, anmälningsmånaden oräknad (AD-dom 25:1980). Däremot har du alltid rätt till utträde ur a-kassan genast, dvs. fr o m nästkommande månadsskifte.

SAC har egen arbetslöshetskassa !

SAC har en arbetslöshetskassa som heter SAAK (Sveriges Arbetares ArbetslöshetsKassa). SAAK har samma regler och villkor för medlemskap och arbetslöshetsersättning som andra a-kassor eftersom alla erkända a-kassor är underställda staten via AMS.
Om du fullgjort dina skyldigheter mot din tidigare a-kassa har du rätt till fri övergång till SAAK. OBS! För att få medlemskap i en erkänd a-kassa krävs det att du är anställd och att du är i arbete. Du kan således inte byta a-kassa under liden du studerar, är föräldraledig, sjukskriven eller är arbetslös.

Hur gör jag om avgiften dras på lönen ?

En del fackförbund drar avgiften direkt från medlemmarnas lön. Detta sker efter någon form av fullmakt från medlemmen (ofta står fullmakten skriven på medlemsansökan). Denna fullmakt kan sägas upp genom att du skriftligen återkallar den på lönekontoret.
Det finns även en speciell blankett för detta ändamål som du kan få på LS, Där kan du också få hjälp att fylla i blanketten.

Kan LS dra avgiften på min lön ?

Efcersom SAC anser att medlemskapet ska bygga på ett aktivt ställningstagande dras inte fackföreningsavgiften automatiskt från lönen. 0m du av någon anledning föredrar att ha det ordnat på det viset måste du själv komma överens med den du är anställd hos att så ska ske. Rådgör först med LS kassör.

Har SAC förhandlingsrätt ?

Jovisst. SAC har förhandlingsrätt. Enligt MBL §§ 10 och 13, har SAC rätt att förhandla för sina egna medlemmar i frågor som speciellt rör dem, även på de arbetsplatser där vi inte har kollektivavtal. Finns inget kollektivavtal mellan LS och företaget du arbetar på blir du inte heller bunden av fredsplikten. Har LS däremot kollektivavtal gäller samma regler och lagar för LS som för andra fackliga organisationer med kollektivavtal. Observera att MBL inte gäller för oorganiserade anställda. Som oorganiserad kan man inte med lagliga medel tvinga fram en förhandling.

Kan jag få sparken för att jag går över till SAC?

Uppsägningar, förflyttningar etc ska ske enligt vissa lagstadgade regler. Om du flyttas eller sägs upp enbart på grund av ditt medlemskap i SAC är det en föreningsrättskränkning, ett lagbrott som medför skadeståndsansvar.

Gäller avtalsförsäkringarna?

Avtals- eller arbetsmarknadsförsäkringarna tecknas av arbetsgivaren hos speciella försäkringsbolag. Dessa försäkringar gäller samtliga anställda på arbetsplatsen, oavsett facklig tillhörighet.

Vart vänder jag mig om det blir problem?

Lagligt sett har alla rätt att tillhöra vilken facklig organisation man vill. Detta är, tyvärr, ingen garanti för att problem inte kommer att uppstå. Men problem är till för att lösas!
Får du problem och känner dig osäker på något ska du kontakta din LS eller ombudsmannen på din hemort. De allra flesta problemen uppstår på grund av missförstånd eller okunnighet hos arbetsköpare och övriga fackliga organisationer. I de flesta fallen går de ganska lätt att rättas till.

Behöver du mer information?

Fyll i nedanstående formulär och klicka på "Skicka". Enklare kan det inte bli! Du kan naturligtvis också komma till expeditionen på måndagar, adressen på "förstasidan".
Välkommen som medlem i Syndikalisterna - Facket där DU bestämmer!

Skicka mig mer information.
Skicka mig ansökningshandlingar.
Kontakta mig.

Namn:

Adress:

Postadress:

Telefon:

E-post:

Annat meddelande: